Het toverzegel van de Doornenburg

Het kasteel Doornenburg bezit een heel bijzonder (laat) middeleeuws voorwerp, een magisch zegel. Het zogenaamde Sigillum Dei, het Zegel Gods, is bekend uit toverboeken uit de 14e t/m de 17e eeuw. Het zegel op de Doornenburg is gegraveerd in metaal.

Tijdens de middeleeuwse evenementen in kampen en Doornenburg maakte Marius tekeningen van dit zegel, teneinde de vormen en mysteriën van dit figuur te onderzoeken.

 

Het toverzegel in Summa Sacrae Magicae, 14e eeuw

De oudst bekende beschrijving van het zegel staat in het toverboek Summa Sacrae Magicae van Berengarius Ganellus uit het Spanje van de 14e eeuw. Bekende latere versie staan o.a. in Luber Juratus, Engeland 15e eeuw. Het zegel dient gebruikt te worden bij het oproepen van magische bezweringen met behulp van de krachten van God en de Engelen.

Er bestaan verschillende varianten van het zegel maar er zijn bepaalde regels die telkens terug komen: Het zegel bestaat uit een cirkel met daarin een zevenhoek, een heptagram (zevenpuntige ster) en een pentagram (vijfpuntige ster).

Sigillum Dei, getekend door Marius, met galnoteninkt en rode oker