KennemerKunstgilde

Kunst & Cultuur in de Late Middeleeuwen

Het Kennemer Kunstgilde


Wim de Goede, Marius Bruijn, Hetty Kienhuis

Het Kennemerkunstgilde is een kleine groep voor de beoefening van Levende Geschiedenis uit Kennemerland (uiteraard)  die de verschillende vormen van beeldende kunst in de late middeleeuwen uitbeelden.

In hun reizende werkplaats tonen zij hun kunst en zijn ze ook actief aan het werk.
De belangrijkste disciplines zijn schilderkunst en architectuur, al is er ook aandacht voor beeldenstoffering, miniaturen en kalligrafie. De werkplaats staat vol met materialen zoals verfpigmenten, papier, perkament, beelden, pennen en varkensblazen, maar ook zijn er volop schilderijen te zien, tekeningen, ontwerpen, studies en meetgereedschap.
Qua periode richten zij zich op de opkomst van de Hollandse steden en de Bourgondische stijl in de eerste helft van de 15e eeuw. De rijke burgerij als nieuwe klasse is een belangrijke opdrachtgever voor zowel de schilder als de architect.

Het atelier op een historisch evenement

Het Kennemerkunstgilde werkt voor historische evenementen, musea en scholen. We geven demonstraties, doen onderzoek en maken reconstructies, altijd met een kunsthistorisch-educatief doel.

Desgevraagd is het Kennemerkunstgilde ook beschikbaar voor projecten gericht op kunst uit de Renaissance en Gouden Eeuw.

Wie is wie?
wim-de-goede-199x300

Wim de Goede is professioneel kunstschilder. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar historische schilderstechnieken. Wim maakt historische verfsoorten, olieverfschilderijen en pentekeningen. Al jaren werkt hij voor o.a. scholen aan kunsteducatieve projecten met een historisch thema (14e t/m 19e eeuw).

Marius5a

Marius Bruijn is acteur en theatermaker (Toneelacademie Maastricht) en maakt o.a. theater rond historische onderwerpen. Daarnaast bestudeerd hij echter ook historische bouwkunst en werkt onder meer voor het Muiderslot. Hij heeft een brede historische achtergrond. Hij geeft kunsteducatieve demonstraties op het gebied van middeleeuwse bouwkunst, historische meetkunde, kalligrafie en tekenen. Voor musea doet hij onderzoek en hij maakt o.a. reconstructietekeningen van kastelen.


Hetty Kienhuis is van huis uit lerares basisonderwijs maar werkt nu samen met Wim de Goede in ArtStudiodeZon voor o.a. scholen aan kunsteducatieve projecten.

Zij heeft zich gespecialiseerd in het schilderen van portretten, miniaturen, vaandels en wandkleden met olieverf en tempera. Daarnaast is zij zeer bedreven in de kalligrafie.