Kasteel Radboud

In 2013 heeft bouwmeester Maerten (Marius) zich bezig gehouden met het maken van een reconstructie van het kasteel van Medemblik, thans beter bekend als Kasteel Radboud, zoals dat er in 1450 uit kan hebben gezien.

Dit heeft geresulteerd in een reeks tekeningen die een heel aardig beeld geven van dit kasteel in volle, middeleeuwse glorie. Let wel: Ik heb de bronnen zeer serieus genomen en ik heb geprobeerd een zo nauwkeurig mogelijke reconstructie te maken, maar het onderzoek is zeker niet afgerond. Eigenlijk blijf je altijd bezig met dergelijke zaken.
Mijn reconstructie is een verbeelding van mijn interpretatie van de bronnen. Sommige zaken kan ik goed bewijzen, andere zaken blijven (voorlopig) onzeker.

Enfin, het resultaat is toch zeer interessant. In de uiteenzetting van de reconstructie maken we een rondgang door het kasteel, alswaren we Bourgondische gasten in 1450.

Medemblic AanzichtKLEIN
Thans staan we voor de poort. Voor het slot staat een groot bord met daarop het wapen van hertog van Bourgondie, Filips de Goede, (ja, daar staat hij ook) de machthebber in die tijd en rechtmatig eigenaar van het kasteel.

Vervolgens neem ik u mee naar binnen…

Overzicht kasteel in 1450
Het Bolwerck
De Hoofdburcht
Huys Exterieur
Huys Interieur

Bronnen en achtergrond