KennemerKunstgilde

Kunst & Cultuur in de Late Middeleeuwen

In 2013 en 2019 heeft Marius zich bezig gehouden met het maken van een reconstructie van het kasteel van Medemblik, thans beter bekend als Kasteel Radboud, zoals dat er rond 1450 uit kan hebben gezien.

Dit heeft geresulteerd in een reeks tekeningen die een heel aardig beeld geven van dit kasteel in volle, middeleeuwse glorie. Let wel: Ik heb de bronnen zeer serieus genomen en ik heb geprobeerd een zo nauwkeurig mogelijke reconstructie te maken, maar het onderzoek is zeker niet afgerond. Eigenlijk blijf je altijd bezig met dergelijke zaken.
Mijn reconstructie is een verbeelding van mijn interpretatie van de bronnen. Sommige zaken zijn goed te bewijzen, andere zaken blijven (voorlopig) onzeker.

Enfin, het resultaat is toch zeer interessant. In de uiteenzetting van de reconstructie maken we een rondgang door het kasteel, als waren we Bourgondische gasten in 1450.


We beginnen voor de buitenste poort. Voor het slot staat een groot bord met daarop het wapen van hertog van Bourgondië, Filips de Goede, de machthebber in die tijd en rechtmatig eigenaar van het kasteel.

Vervolgens neem ik u mee naar binnen…

Overzicht kasteel in 1450
Het Bolwerck
De Hoofdburcht
Huys Exterieur
Huys Interieur

Bronnen en achtergrond