KennemerKunstgilde

Kunst & Cultuur in de Late Middeleeuwen

Architectuur

Marius Bruijn onderzoekt verschillende aspecten van (laat)middeleeuwse bouwkunst:

Demonstraties / Levende Geschiedenis

Op historische evenementen en in musea is Marius aanwezig als middeleeuws bouwmeester, ter demonstratie van het de middeleeuwse bouwkunst. Speciale aandacht is er voor bouwtekeningen, kleurgebruik en interieur en middeleeuws landmeten.

Op festival Middeleeuws Ter Apel werkte Marius in 2017 aan een gemetselde spitsboog, als onderdeel van de bouw van het Klooster Ter Apel.
Voor Rijksmuseum Muiderslot maakte Marius als gastconservator een tentoonstelling over kleurgebruik in middeleeuwse kasteelinterieurs. ook maakte hij een ontwerp voor de door het kunstgilde uitgevoerde muurschildering.
Op kasteel Ammersoyen gaf Marius meermaals bouw-historische rondleidingen, inclusief middeleeuws landmeten.

Tekeningen uit het atelier van de Bouwmeester


Marius onderzoekt middeleeuwse architectuur en maakt (reconstructie) tekeningen van gebouwen.

Het gaat hierbij niet puur om de architectonische vormen, ook de tekentechnieken en gebruikte materialen zijn zo veel mogelijk authentiek. Zijn tekenatelier is te zien en te beleven als ‘levende geschiedenis’.

Hieronder zijn enige voorbeelden te zien.

Grote Toren Breda, ca 1490

Ontwerp (Patroon) voor de toren op de Sint Bavo parochiekerk te Haarlem.

De toren van de Sint Bavokerk te Haarlem kent een bijzondere geschiedenis. Kort na 1500 begon men met de bouw van een stenen vierlingtoren. Toen deze dreigde in te storten moest er een lichtere, houten toren worden gebouwd. Voor de bouw van deze toren is een schilderij gemaakt als ontwerp en impressie. Dit bijzondere schilderij is bewaard en hangt in de kerk.

De hiernaast (links) afgebeelde tekening maakte ik met galnoteninkt op drie vellen papier. Het is gemaakt naar het voorbeeld van de ontwerptekening van de kerktoren van Breda, door architect Keldermans (rechts). Dit ontwerp, op verschillende stroken aan elkaar geplakt perkament is bewaard gebleven.

.

Getijdenboek 1407

In 2016 werd in Nijmegen een getijdenboek tentoongesteld waarin afbeeldingen staan die waarschijnlijk door de bekende Gebroeders van Limburg werden gemaakt. Kenmerkend is de gedetailleerde (fantasie) architectuur die als decor van o.a. een annunciatiescene fungeren. Ik tekende een tafereel naar voorbeeld van dit boek.

Woonhuis van Jeroen Bosch te ‘s Hertogenbosch

Voor het festival ‘de wereld van Jeroen Bosch’ maakte ik een tekening van het Bossche huis waar de bekende schilder rond 1500 woonde. De top van de gevel is waarschijnlijk hoger dan het huis erachter. Enige trots was de bouwer van dit huis (waarschijnlijk niet Jeroen!) dus niet vreemd.

.

.


Kasteel ‘Radboud’ te Medemblik

Voor het museum Kasteel Radboud maakte ik een tekening van de situatie van de burcht rond 1450. Belangrijke bron was de uitgebreide rekening van de verbouwing van het kasteel rond 1444. Deze tekening toont ongeveer de grootste vorm die het kasteel gehad heeft. Let op de kleine bruggen aan de zijkant en de zware poort, de bruggeschans, midden op de hoofdbrug.
Lees HIER meer over het onderzoek.

Muiderslot rond 1450

Een reconstructie van hoe het Muiderslot er rond 1450 uit gezien kan hebben, inclusief voorburcht.
Tekening gemaakt op basis van de informatie uit originele bouwrekeningen uit de 15e eeuw.
Opvallend is de houten galerij op de binnenplaats, de strodaken op de torenspitsen en de boerderij op de voorburcht.

Het kasteel Brederode te Santpoort rond 1475

Tegenwoordig is het een imposante ruïne. Maar rond 1400 was het nog een machtige burcht. Helaas werd het kasteel kort daarna, tijdens de Hoekse- en Kabeljauwse Twisten verwoest. Eind 15e eeuw werd het kasteel, althans een deel daarvan, nog éénmaal opgebouwd. Op deze tekening is die toestand rond 1475 te zien. Het verwoeste deel van het kasteel is nu een tuin. Na de tachtigjarige oorlog verviel het definitief tot een ruïne.
Nyeu Stedehuys2
Een gotisch ontwerp voor een uitbreiding van het stadhuis van Haarlem, anno 1450.
Tekening van het stadhuis aan de Grote Markt van Haarlem, Marius Bruijn, naar de stijl van ca.1450
Nicolaaskapel
Sint-Nicolaaskapel van de Valkhofburcht te Nijmegen