KennemerKunstgilde

Kunst & Cultuur in de Late Middeleeuwen

Jaar: 2015

Rode kamer op het Muiderslot

In 2016 gaat het Muiderslot een middeleeuws adellijk woonvertrek reconstrueren. Marius, alias ‘bouwmeester Maerten van Haerlem’ maakte hiervoor een ontwerp. Op 2 en 3 januari was Marius als ‘Maerten’ op het Muiderslot aanwezig. De ‘Kemenade’ was zijn werkplaats waar hij […]

Orpiment/realgaar

Het KennemerKunstGildeheeft een verzameling middeleeuwse pigmenten en grondstoffen. Dit is onze nieuwste aanwinst: een stukje Orpiment/realgaar waaruit geel/roodoranje pigment werd gewonnen. Een andere naam was auripigment waarbij “auri” staat voor goud. Inderdaad zit er een goudachtige ader in deze steen. Het […]

Huys te Medemblic anno 1450

Tijdens het evenement Middeleeuws Radboud maakte bouwmeester Maerten (alias Marius Bruijn) een nieuwe tekening van het kasteel Radboud, dat in 1450 nog gewoon het Huis te Medemblik heette. Deze reconstructietekening is gebaseerd op onderzoek dat Marius eerder deed naar de […]

Middeleeuws Festijn Radboud

Op het West-Friese kasteel Radboud werd op 12 en 13 september een belegering uit de 14e eeuw (Hoekse- en Kabeljouwse Twisten) nagespeeld. Het Kennemerkunstgilde was er bij. Het Publiek was zeer geïnteresseerd om de werkplaats en alle tekeningen en schilderijen […]

Middeleeuws Ter Apel 2015

Het Middeleeuwse evenement in het Groningse Ter Apel was weer groter dan vorig jaar. Als Kennemerkunstgilde stonden we met onze werkplaats op een plek.

Metseltekens Ter Apel

Tijdens het evenement Middeleeuws Ter Apel werkte Marius (alias Maerten) Bruijn aan een tekening van de noordgevel van het Klooster Ter Apel. Op deze tekening is de verdwenen eerste verdieping te zien. Hier zaten o.a. de cellen van de broeders. […]

Miniatuur Valkhof

Tijdens het gebroeders van Limburg festival werkte Marius (alias Maerten) aan een zwart-wit miniatuur, een grisaille, van de verdwenen Donjon van het Valkhof. Aan het begin van de 15e eeuw noemde men dit de ‘reuzentoren’. Zowel in de 14e als […]

Gebroeders van Limburg Festival 2015

Het atelier van het Kennemerkunstgilde is weer groter geworden. Met twee werktenten stonden we nu op het gebroeders van Limburg festival te Nijmegen. Hendrickje ging verder met het stofferen van heiligebeelden. Maerten werkte aan een grisaille van de Valkhofburcht. Willem […]

Sumer is icumen in – de zomer is binnengekomen

Een met de hand gemaakte kopie van de Middelengelse Canon uit het midden van de 13e-eeuw. Co-productie van Willem van Wijck en Henriette ter Kyndehuesen. Inkt en ei-tempera op perkament.  

Doornenburg riddertoernooi

De bouwmeester was aanwezig bij het Lage Landen Riddertoernooi rond het prachtige kasteel Doornenburg. Bouwmeester Maarten maakte een (ingekleurde) pentekening in 15e eeuwse stijl van het kasteel zoals dat er in de 13e eeuw kan hebben uitgezien. Het kasteel heeft […]