Kemenade schetsontwerp Dec 2015 MEDIUMIn 2016 gaat het Muiderslot een middeleeuws adellijk woonvertrek reconstrueren. Marius, alias ‘bouwmeester Maerten van Haerlem’ maakte hiervoor een ontwerp.

Op 2 en 3 januari was Marius als ‘Maerten’ op het Muiderslot aanwezig. De ‘Kemenade’ was zijn werkplaats waar hij extra metingen en tekeningen maakte voor de Rode kamer.

Cantoor kemenade 2De ‘Rode kamer’ is een woonvertrek zoals dat er rond 1450 op het Muiderslot kan hebben gezeten. Met deze reconstructie willen we een beeld van de middeleeuwen tonen dat vol van kleur en kunstnijverheid is. We maken gebruik van beschikbare bronnen over de bouw en inrichting van het kasteel we laten ons inspireren door andere kastelen uit dezelfde periode.

Cantoor kemenade 1In de werkkamer van Maerten komt het zogenaamde ‘cantoor’ goed tot zijn recht. Dit is de schrijf- en tekentafel met kast en baldakijn erboven.