Tijdens de middeleeuwse markt in Ulmen, Duitsland,  maakte Marius een tekening van hoe de burcht er rond 1500 uit gezien kan hebben. De informatie was beperkt dus er kwam wel enige interpretatie bij kijken.

Alleen van de ‘Oberburg’ zijn nu nog zichtbare resten aanwezig, met name van het zaalgebouw.

Rekonstruktion, wie die mittelalterliche Burg Ulmen im 15. Jahrhundert möglich gewesen sein könnte.