Tijdens middeleeuws Ter Apel maakte de bouwmeester een opmeting van de ingang van het klooster.ter-apel-ingangtekening Te zien is dat zowel de gotische spitsboog als de afgeplatte korfboog keurig volgens de geëigende patronen is opgebouwd. De spitsboog is gemaakt op basis van een gelijkzijdige driehoek. De korfboog is gemaakt op basis van drie cirkels rond een omgekeerde gelijkzijdige driehoek. Ook de middeleeuwse maten kloppen. De gelijkzijdige driehoek van de spitsboog meet precies 4 voet. De breedte van het gat van de deur is 3 voet. De gelijkzijdige driehoek in de deur meet 2 voet. Het geheel van deur en venster is 12 voet, dus 1 roede hoog. Keurig hoor, keurig.